Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

XVIII Zjazd Koleżeński Absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW studiujących w latach 1966-1972 (nominalnie) na 50-lecie rozpoczęcia studiów.

Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2016 r. tradycyjnie w WDW REWITA w Ryni. Wspaniałą atmosferę spotkania przynajmniej w części oddają zdjęcia zamieszczone w galerii.

Autor: Elżbieta Malinowska