Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Prezentacja Firm Absolwentów Wydziału

W dniu 23 maja 2016 r odbyło się w sali seminaryjnej Wydziału spotkanie na którym nasi absolwenci przedstawiali swoje firmy. Spotkanie to zainaugurowało planowany cykl związany z promocją karier absolwentów .

Na spotkaniu tym :

DH