Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Pokaz filmu „PÓŁ WIEKU”

Z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej na kolejnym spotkaniu Koła Absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki w dniu 21 kwietnia br. odbył się pokaz już trochę zapomnianego filmu pt. PÓŁ WIEKU, zrealizowanego w 1966 roku. Film ten powstał w związku z obchodzonym w 1965 roku 50-leciem Politechniki Warszawskiej – w Akademickim Klubie Filmowym AKF LIMES. Pomysłodawcą i głównym realizatorem filmu był nieżyjący już prof. Leszek Wronkowski.

Film został nakręcony i zmontowany w trudnych w owym czasie warunkach technicznych na taśmie 16 mm (kręcono go za pomocą prostej kamery AK-16). Trzeba było też pokonać sporo trudności związanych z udźwiękowieniem filmu i wykonaniem jego kopii. Powstał jednak dość ważny dokument ilustrujący rozwój oraz działalność edukacyjną i naukową PW. Ponieważ film miał być pokazywany publicznie to musiał być poddany cenzurze państwowej, która oczywiście pozbawiła film dość istotnych ujęć i fragmentów.

Po licznych pokazach film w następnych latach jakoś został odłożony na półkę i prawie zapomniany. Na szczęście zachowała się jedna dość zniszczona i posklejana kopia filmu, którą udało się przegrać na wersję CD.

Film trwający ok. 40 minut przedstawia historię Politechniki Warszawskiej – szczególnie po 15 listopada 1915 r., tj. po wprowadzeniu do niej polskiej kadry naukowej z polskim językiem wykładowym.

Film zawiera wiele zdjęć zarówno archiwalnych jak i nowszych – ilustrujących ważniejsze wydarzenia zarówno w okresie międzywojennym jak i po drugiej wojnie światowej. Pokazuje m.in. warunki w jakich studenci PW studiowali w pierwszych latach po wojnie. Przedstawia też sylwetki niektórych wybitnych profesorów, m.in. prof. Janusza Groszkowskiego, prof. Bogdana Stefanowskiego i prof. Henryka Treberta. W zakończeniu filmu jest relacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 1965/66, gdzie w orszaku Senatu widoczny jest ówczesny dziekan Wydziału MP prof. H. Trebert.

W pokazie filmu uczestniczyło dość liczne grono naszych absolwentów. Po projekcji odbyła się ciekawa dyskusja, w której podkreślano wyjątkowo dużą wartość dokumentalną i artystyczną filmu z życia PW w pierwszym 50-leciu jej działalności. Ciekawe, czy znajdzie się następca L. Wronkowskiego, który przedstawi drugie 50-lecie lub całe 100-lecie PW?

Prof. nadzw. PW dr hab. inż. Leszek Wronkowski (1938 – 2001) ukończył studia na Wydz. MP w 1963 r. i rozpoczął pracę w Katedrze Metrologii Technicznej. W latach 1960 – 1962 studiował także reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Już w pierwszych latach swej pracy wykorzystywał techniki fotograficzne i filmowe w zajęciach dydaktycznych. Doktorat uzyskał w 1975 r., a w 1990 r. – stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PW. Na Wydziale MP był organizatorem i kierownikiem nowej specjalności – „Techniki Multimedialne”. Prof. L. Wronkowski zmarł nagle 26 marca 2001 r.
Zdzisław Mrugalski