Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

50 lat minęło ……………

W dniu 15 czerwca 2018 roku na Wydziale Mechatroniki odbyła się uroczystość 50-tej rocznicy uzyskania dyplomu przez studentów rocznika 1968, który jako pierwszy rocznik w 1962 roku rozpoczął studia na nowo powstałym Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW. W uroczystości, której organizatorem był Komitet Organizacyjny w składzie:

  • Robert Rudowski – przewodniczący, główny inicjator,
  • Leszek Falkowski
  • Joanna Stępniewska – Jarzębska
  • Józef Niewiński
wzięło udział 55 absolwentów , oraz zaproszeni goście:

prof. Eugeniusz Ratajczyk, doc. dr Marek Żelazny, mgr inż. Franciszek Szafrański - Prezes Koła Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW , dr inż. Danuta Holejko – sekretarz Koła Absolwentów.

Otwarcia uroczystości i przywitania gości dokonał Prodziekan Wydziału prof. dr hab. Jan Maciej Kościelny. Prowadzący spotkanie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Robert Rudowski, zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych absolwentów, a następnie przypomniał najciekawsze zdarzenia w kraju i na świecie w roku 1968, w którym absolwenci kończyli studia.

Następnie zaproszeni goście zabrali głos:

Prof. Eugeniusz Ratajczyk przedstawił kilkudziesięcioletnią historię i ewolucję wydziału począwszy od Oddziału Mechaniki Precyzyjnej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym aż do obecnego Mechatroniki , jego obraz i perspektywy na przyszłość.

Doc. M. Żelazny oraz dr Danuta Holejko wspominali początki swojej pracy na nowo powstałym wydziale i swój udział w jego tworzeniu.

Mgr inż. Franciszek Szafrański przedstawił cele, zamierzenia i dokonania Koła Absolwentów w integracji środowiska akademickiego i zachęcał do udziału w jego działalności.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie absolwentom „Złotych Dyplomów PW”. O dyplomy takie mogą starać się absolwenci jeżeli od daty uzyskania dyplomu upłynęło co najmniej 50 lat. Wręczenia dokonał prof. Jan Maciej Kościelny a pomagał mu w tym przewodniczący Koła Absolwentów Franciszek Szafrański.

Część uroczystą zakończył koncert Kwartetu smyczkowego Reprezentacyjnej Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W programie:

  • L.Cherubini: Kwartet smyczkowy C-dur cz.IV Finale,
  • A.Dvorak : Kwartet smyczkowy F- dur cz.IV Finale,
  • P.Czajkowski: „Taniec cukrowej wieszczki „z muzyki do baletu „Dziadek do orzechów”,
  • „Bohemian Rapsody” – utwór zespołu Queen.

Po koncercie, w Sali Centrum Seminaryjnym wyświetlono film „Pół wieku” który został zrealizowany w 1966 roku w Akademickim Klubie Filmowym „LIMES” przez nieżyjącego obecnie prof. Leszka Wronkowskiego dla uczczenia 50-lecia Politechniki Warszawskiej , na taśmie 16 mm (kręcono go za pomocą prostej kamery AK-16). Trzeba było pokonać sporo trudności związanych z udźwiękowieniem filmu i wykonaniem jego kopii. Powstał jednak dość ważny dokument ilustrujący rozwój oraz działalność edukacyjną i naukową PW. Ponieważ film miał być pokazywany publicznie to musiał być poddany cenzurze państwowej, która pozbawiła film dość istotnych ujęć i fragmentów.

Po licznych pokazach film w następnych latach jakoś został odłożony na półkę i prawie zapomniany. Na szczęście zachowała się jedna dość zniszczona i posklejana kopia filmu, którą udało się przegrać na wersję CD

Film trwający ok. 40 minut przedstawia historię Politechniki Warszawskiej – szczególnie po 15 listopada 1915 r., tj. po wprowadzeniu do niej polskiej kadry naukowej z polskim językiem wykładowym.

Film zawiera wiele zdjęć zarówno archiwalnych jak i nowszych – ilustrujących ważniejsze wydarzenia zarówno w okresie międzywojennym jak i po drugiej wojnie światowej. Pokazuje m.in. warunki w jakich studenci PW studiowali w pierwszych latach po wojnie. Przedstawia też sylwetki niektórych wybitnych profesorów, m.in. prof. Janusza Groszkowskiego, prof. Bogdana Stefanowskiego i prof. Henryka Treberta. W zakończeniu filmu jest relacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 1965/66, gdzie w orszaku Senatu widoczny jest ówczesny dziekan Wydziału MP prof. H. Trebert.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Koła Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW dyskietkę z filmem „Pół Wieku” oraz następujące wydane przez Koło Absolwentów publikacje: Profesor Henryk Trebert (1906-1990), Dziekani Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW, Zarys historii i osiągnięć Instytutu Automatyki i Robotyki -1957-2015, Księga Wspomnień tom I – 1953- 2017.

Część networkingowa uroczystości połączona z bogatym poczęstunkiem przebiegała w Klubie „Mechanik” , gdzie wspomnieniom, prezentacjom zdjęć dokumentujących czasy studenckie pochodzących z prywatnych zbiorów uczestników spotkania nie było końca.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Tekst: Danuta Holejko