Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Księga pamiątkowa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Absolwenci Wydziału Mechaniki Precyzyjnej / Mechatroniki PW

Ponawiamy zaproszenie do napisania wspomnień, które zostaną umieszczone w „Księdze Pamiątkowej Absolwentów Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW". Księgę tę Koło Absolwentów planuje wydać z okazji Obchodów 55-lecia Wydziału .i związanych z nimi- Zjazdem Absolwentów.
Jak już wcześniej informowaliśmy, uroczystości te odbędą się dnia 13.10.2017 r.

Drodzy Koleżanki i Koledzy przelejmy nasze wspomnienia na papier i utrwalmy nasze przeżycia związane z Wydziałem, na którym studiowaliśmy, udokumentujmy atmosferę życia Wydziału, atmosferę wydarzeń kulturalnych, sportowych, giełd egzaminacyjnych, spotkań klubowych czy prywatnych zabaw, opiszmy nasze doświadczenia związane z rozpoczęciem pierwszej pracy, rozwijaniem się naszej drogi zawodowej, podzielmy się ciekawymi historiami z naszej działalności społecznej, charytatywnej, kulturalnej i sportowej.
Czasu zostało niewiele aby zdążyć z wydaniem Księgi na czas Zjazdu Absolwentów, zatem zmobilizujmy się , weźmy do ręki pióro i nie odkładając na później sięgnijmy w głąb pamięci i zacznijmy pisać. Napiszmy wspomnienia aby nasz ślad który zostawiamy ocalić od zapomnienia.

Materiały do Księgi , które mogą być w formie eseju, wywiadu czy opisu ze zdjęciami, prosimy przesyłać na jeden z adresów:

Wstępnie proponowana objętość tekstu do 15 stron B5.

Kilka z pośród nadesłanych wspomnień zamieściliśmy na naszej stronie http://absolwenci.mchtr.pw.edu.pl zakładka „Księga pamiątkowa”.

Za Zarząd Koła Sekretarz Koła
Danuta Holejko (dh@mchtr.pw.edu.pl)