Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wystawa „Poloneza czas zacząć” w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie (otwarcie w dniu 6.06.2016)

Dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Pan Piotr Mady, zważywszy na udział absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW w konstrukcji zestawów wskaźników do samochodu Polonez, przekazał zaproszenia na tę wystawę grupie naszych absolwentów, którzy mogli uczestniczyć w tej uroczystości.

Udział w niej wzięli m.in.:

oraz mgr inż. Tadeusz Dziewulski – były dyrektor naczelny nieistniejącego już zakładu ZMP Mera-Błonie, ostatniego producenta zestawów wskaźników do samochodu Polonez.

Spotkanie miało, w dużej mierze charakter nostalgicznych wspomnień okresu, w którym warszawski przemysł motoryzacyjny nabierał tempa. Została zakupiona licencja na samochód Fiat 125p. Wówczas w ZMP Mera-Błonie uruchamiano produkcję zestawów wskaźników oraz termostat do tego samochodu. W pracach tych uczestniczył mgr inż. Franciszek Szafrański.

1978 r., nastąpiła era samochodu Polonez – trwająca ponad 20 lat. W tym czasie dr inż. J. Piskorz, mgr inż. J. Rokicki oraz mgr inż. Wł. Ławniczak opracowali zestaw wskaźników do pierwszego samochodu Polonez, a później do kolejnych modeli MR’93 i MR’97.

Na wystawie znalazły się m.in. dwa zestawy wskaźników do samochodów Polonez MR’93 oraz MR’97 – przekazane do Muzeum Techniki przez prof. Z. Mrugalskiego.

W spotkaniu uczestniczyli byli pracownicy z innych zakładów, a w szczególności z FSO. Upłynęło ono w atmosferze z trudem ukrywanego żalu za tą epoką, którą pokazała świetnie zorganizowana wystawa.

Janusz Piskorz