Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Odczyt pt. „Techniki przyrostowe i inżynieria odwrotna w bioinżynierii”

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 15 czerwca 2016r. odbył się w Centrum Seminaryjnym Wydziału Mechatroniki odczyt pt. „Techniki przyrostowe i inżynieria odwrotna w bioinżynierii” autorów: dr inż. Roman Grygoruk, inż. Maciej Gołaszewski – pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji.

W ramach odczytu przedstawiono aspekty związane z projektowaniem, metodami pozyskiwania geometrii na przykładzie skanowania 3D i Tomografii Komputerowej CT (oraz mikrotomografii), które poprzez odpowiednią obróbkę stanowią materiał wsadowy do drukarek 3D. Omówiono również wybrane technologie druku 3D wraz z ich ich wadami i zaletami jako dróg do pozyskania efektu końcowego w postaci modelu fizycznego lub prototypu.

Po odczycie słuchacze obejrzeli PracownięTechnik Projektowania i Wytwarzania Implantów IMiP znajdującą się w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji w Starej Technologii w sali 018 (hala maszyn). Pracownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia do przyrostowego wytwarzania modeli i prototypów oraz digitalizacji obiektów, m.in. System Formiga P100 do laserowego spiekania proszków poliamidowych, System Dimension ELITE do przetłoczonego osadzania przetopionego materiału, System Atos ComactScan 5M do digitalizacji obiektów.

Słuchacze byli świadkami przeprowadzonego „na żywo” skanowania i digitalizacji geometrii tworzącej kształt wazonu.

Jako przykłady zastosowania pokazane zostały wytworzone w Pracowni omówioną techniką elementy kostne ciała ludzkiego odtwarzające ubytki kości zniszczonych urazami lub chorobowo o charakterze patologicznym, wytworzoną protezę psiej łapy a także elementy i co ciekawe zespoły mechaniczne takie jak sprężyny , czy przeguby (np. przegub Cardana). Poniżej załączamy link do nadesłanego przez autorów tekst odczytu oraz zdjęcia z Pracowni.

Tekst odczytu "Techniki przyrostowe i inżynieria odwrotna w bioinżynierii"