Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Uroczysta Rada Wydziału Mechatroniki z okazji 20-lecia Wydziału

W dniu 16 marca 2016 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechatroniki z okazji 20-tej rocznicy jego powołania. Uroczystość ta wpisuje się w obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Wydział Mechatroniki został utworzony w 1996 roku z przekształcenia istniejącego od 1953 roku Oddziału Mechaniki Precyzyjnej a od 1962 roku Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Pierwszym dziekanem został prof.dr hab. inż Grzegorz Pawlicki, który na uroczystości wygłosił okolicznościowe przemówienie przedstawiając niezwykle interesująco historię powstania Wydziału.

Od początku swego istnienia Oddział, a następnie Wydział Mechaniki Precyzyjnej miał charakter interdyscyplinarny i kształcił specjalistów w dziedzinie łączącej mechanikę, elektronikę, automatykę, optykę i metrologię - dziedzinie dotychczas umownie zwanej ‘mechaniką precyzyjną”. Decyzja o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Mechatroniki była konsekwencją istotnych przemian, jakie następowały zarówno w zakresie dydaktyki jak i prac badawczych, a także w jego strukturze organizacyjnej. Uprawiana na wydziale mechanika precyzyjna została wzbogacona o robotykę, sensorykę, informatykę, fotonikę, mikromechanikę, mikronikę, technikę mikroprocesorową, a także o obszerne działy biocybernetyki i medycyny. Te na pozór odległe dyscypliny stworzyły spójną dziedzinę naukową – odpowiadającą definicji Mechatroniki.

Osobom zasłużonym dla rozwoju Wydziału i Politechniki Warszawskiej Pani Dziekan Prof. dr hab. Natalia Golnik wręczyła medale 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie naszego Koła: mgr inż. Tomasz Haiduk oraz dr inż. Leszek Falkowski. Uroczystość zakończyła lampka wina.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.

Zarząd Koła.